Thông tin các khóa học

Odoo - Sample 3 for three columns

08/10/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI ĐÀO TẠO NGÀY 06/10/2018

Chương trình do CLB ĐLT phối hợp với ThS. Nguyễn Hữu Tuyền - Phó Phòng Thanh Tra Cục Thuế TPHCM - tổ chức...

Odoo - Sample 3 for three columns

02/10/2020

THƯ MỜI: THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 10/2018

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp và cá nhân Dựa trên những nhu cầu thực tế của của ĐLT các anh...

Odoo - Sample 3 for three columns

30/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT NÂNG CAO NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 12

Tiếp tục chuyên đề tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng tránh và giảm thiểu rủi ro bị xử phạt,...