LỊCH ĐÀO TẠO CLB

Odoo - Sample 3 for three columns

15/03/2021

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ĐẠI LÝ THUẾ VÀ HỌC VIÊN THÁNG 5/2021

Câu lạc bộ Đại lý Thuế là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Đại lý...

Odoo - Sample 3 for three columns

02/10/2020

THƯ MỜI: THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 10/2018

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp và cá nhân Dựa trên những nhu cầu thực tế của của ĐLT các anh...

Odoo - Sample 3 for three columns

30/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT NÂNG CAO NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 12

Tiếp tục chuyên đề tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng tránh và giảm thiểu rủi ro bị xử phạt,...