GIỚI THIỆU CLB ĐẠI LÝ THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


clb dai ly thu tp hcm

CLB Đại lý thuế TPHCM là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ Đại lý thuế và Tư vấn thuế, được thành lập theo quyết đinh Quyết định số 12/QĐ-HH ngày 17/03/2015 chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Câu lạc bộ Đại lý Thuế là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Đại lý Thuế; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Đại lý Thuế; giám sát việc tuân theo pháp luật, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Đại lý Thuế của các thành viên. Đồng thời, Câu lạc bộ là tổ chức hợp pháp để kết nối các Đại lý Thuế với cơ quan thuế địa phương và là đầu mối tiếp nhận ý kiến của các Đại lý Thuế trong việc góp ý hoàn thiện pháp luật thuế.

Hội viên CLB là các cá nhân và tổ chức hoạt động, giảng dạy về thuế, kế toán, kiểm toán; gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự. Đến nay, số lượng hội viên chính thức là gần 50 doanh nghiệp Đại lý thuế và Tư vấn Thuế, một số khác là cá nhân và một số là hội viên liên kết.

* Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của CLB:

– Tự nguyện; tự quản;

– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ CLB.

clb dai ly thue

* Phương hướng hoạt động của CLB:

1 Phát triển hội viên: Tăng số lượng hội viên của CLB đến cuối nhiệm kỳ lên 150 hội viên, bình quân mỗi năm tăng  20 hội viên. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tập trung phát triển hội viên là các ĐLT. Mỗi kỳ sinh hoạt của CLB mời  ít nhất 01  ĐLT  chưa là hội viên CLB cùng sinh hoạt với CLB. Mục tiêu của CLB trong năm đầu tiên là vận động và thuyết phục lực lượng này tham gia với chúng ta. Trong những năm tiếp theo, cùng với sự quan tâm nhiều hơn của Bộ Tài chính- Tổng cục Thuế (chính sách phát triển ĐLT đến năm 2020) thì nguồn phát triển ĐLT sẽ rất dồi dào đồng thời mở rộng đến các tượng khác như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính…

2 Nâng cao chất lượng hội viên: Mỗi tháng CLB sinh hoạt chuyên môn một lần, mỗi lần sinh hoạt sẽ mời  ít nhất 01  đại diện của các tổ chức thành viên của Hiệp hội. Đây là phương thức để CLB giới thiệu mình với khách hàng (tổ chức thành viên Hiệp hội);

3 Chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm khách hàng: Mỗi tháng đại diện CLB sẽ chủ động đề xuất hướng dẫn chính sách thuế cho 01 (một) tổ chức thành viên của Hiệp hội, mỗi năm sẽ tham gia tuyên truyền chính sách cho 12 tổ chức thành viên Hiệp hội và cả nhiệm kỳ là toàn bộ 59 tổ chức thành viên của Hiệp hội. Đây là phương thức để CLB đóng góp chuyên môn cho thành viên Hiệp hội và cũng là cơ hội tìm nguồn khách hàng từ Hiệp hội;

4 Thực hiện nhiệm vụ với tư cách là tổ chức thành viên: Tham gia thường xuyên các hoạt động của Hiệp hội, thực hiện đúng các yêu cầu của Hiệp hội; phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu thi đua do Hiệp hội trao tặng; phấn đấu trong nhiệm kỳ này đạt một danh hiệu thi đua cấp cao;

5 Hoạt động đào tạo: Kết hợp với Viện Leadman của Hiệp hội: mở các lớp hướng dẫn chính sách thuế cho doanh nghiệp đồng thời mời Viện Leadman bồi dưỡng kỹ năng mềm cho hội viên CLB;

6 Thực hiện chức năng cầu nối: Tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho ĐLT do ngành thuế tổ chức;

7 Thực hiện chức năng đại diện: Tổng hợp ý kiến hội viên CLB, tham gia và có ý kiến tại tất cả các buổi đối thoại giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp;

8 Trách nhiệm xã hội: Mỗi năm tổ chức làm công tác thiện nguyện ít nhất một lần; tham gia tích cực công tác thiện nguyện của Hiệp hội;

9  Sinh hoạt dã ngoại: Tổ chức tham quan, học tập kết hợp du lịch mỗi năm một lần;

10 Giao lưu, kết nối: Giao lưu mở với ít nhất 01 tổ chức (trong hoặc ngoài nước) có liên quan./.

Trân trọng.