ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

Odoo - Sample 3 for three columns

01/07/2020

[VIDEO CLIP] TAXTALK #1 QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢNG CÁO ONLINE TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Taxtalk - Những câu chuyện về thuế TAXTALK 

Odoo - Sample 3 for three columns

02/10/2020

THƯ MỜI: THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 10/2018

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp và cá nhân Dựa trên những nhu cầu thực tế của của ĐLT các anh...

Odoo - Sample 3 for three columns

29/09/2019

BHXH 2019 – VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Mức thu BHXH từ năm 2019 sẽ tăng cao, cả Doanh nghiệp và Người lao động đều bị thiệt hại...